YOUR CHOICE


DESIRED LANGUAGE


 
WELCOME TO YACHTLEASE INTERNATIONAL

Full financial lease

U betaalt ��n vast bedrag per maand waarin alle kosten van uw jacht zijn inbegrepen. U weet bij deze leasevorm precies waar u financieel aan toe bent, daarom maakt deze vorm van lease het jacht eigendom totaal zorgeloos.

Ook biedt Yachtlease International u twee mogelijkheden die het in eigendom hebben van een jacht financieel aantrekkelijker maakt. 

Yachtlease Sharing  
 
die boot is de slechtste investering die ik ooit heb gedaan.� Dit is een standaard opmerking die boot eigenaren vaak tegen elkaar maken.

Dit komt omdat men vaak niet genoeg tijd kan doorbrengen op het jacht in verhouding tot het bedrag dit jacht elke maand kost. Gemiddeld wordt er met een jacht, per seizoen 28 dagen gevaren (bron ANWB). De rest van de weken ligt het jacht stil tegen een hoog vast maandbedrag. Om van de watersport te genieten, huren veel mensen een jacht tegen hoge tarieven. Dit is uiteindelijk goedkoper en veroorzaakt minder kopzorgen.

Om bovenstaande reden biedt Yachtlease International  een leasevorm aan die u de mogelijkheid geeft de leaseprijs te delen met meerdere eigenaren. Op deze manier kunt u de tijd en de kosten delen met andere eigenaren.


Yachtlease Corporate 
 
Deze leasevorm is opgezet om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen die de Europese fiscale wetgeving biedt. Dit voordeel is aanzienlijk voor particulieren en nog groter voor bedrijven.

Het fiscale voordeel zal worden gerealiseerd door de C.V. een �winstoogmerk� te geven. Dit winstoogmerk wordt gecre�erd door inkomsten te cre�ren in de C.V middels verhuur of charter. Huurders kunnen onbekende derden zijn of voortvloeien uit uw kennissen kring.

Bij het opzetten van de C.V. maakt Yachtlease International een exploitatie begroting waaruit blijkt hoe vaak uw jacht moet worden verhuurd. Yachtlease International zal uw jacht te huur aanbieden in het blad Yachtfocus. Vooraf wordt de verhuurprijs samen met u bepaald. Indien er aanvragen komen om uw boot te huren, bent u ten aller tijden vrij huuraanvragen af te slaan, mits u voldoet aan het minimale aantal keren verhuur, over de lopende periode.

Yachtlease International kan u diverse activiteiten zoals: evenementen, trainingen, personeelsuitjes, advertentieruimte etc. op uw jacht aanbieden middels ons evenementen bureau. Deze representatie kosten kunt u als kosten post in uw bedrijf opnemen. Tevens kunnen de kosten worden verrekend met het te betalen leasebedrag. Graag maken wij hiervoor een aanbieding op maat.       

Financi�le voordelen yachtlease Corporate:

� Nieuwe jachten  kunnen worden aangekocht zonder BTW(19%)
� Alle kosten die gemaakt worden voor exploitatie van de boot zijn voor de BTW aftrekbaar
(onderhoud, liggeld, stalling, reparaties, aankopen accessoires etc)
� Verliezen die de C.V. leidt zullen aftrekbaar zijn
� Inkomsten middels huur van derden
� De waarde van het jacht zal voor de particulier aftrekbaar zijn in BOX 3.
� Het leasebedrag dat wordt betaald aan de C.V., wordt fiscaal gezien als
investering. Deze is voor uw bedrijf niet aftrekbaar maar kan wel direct worden betaald uit uw bedrijfswinst.
� Evenementen, trainingen, personeelsuitjes, advertentieruimte etc. voor uw bedrijf zijn op te voeren als kosten en kunnen worden verrekend met het lease bedrag.

Voor een verdere toelichting op de fiscale structuur u kunt contact met ons opnemen.   

�De CV-structuren van Yachtlease International  zijn fiscaal gecontroleerd door Jongbloed Fiscaal Juristen.�

Voordelen full financial yachtlease:

� De financiering wordt volledig door Yachtlease International geregeld
� Geen invloed op persoonlijke financieringsmogelijkheden
� De jacht eigenaar kan gebruik maken van de voordelige inkoopvoorwaarden van Yachtlease International
� Yachtlease International keert u de taxatiewaarde van de door u gewenste boot uit (Dit is alleen van toepassing op gebruikte boten!!)
� Geen persoonlijke aansprakelijkheid
� Optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden die de Europese wetgeving u biedt
� jachteigendom zonder financieel risico en zorgen.